Göryakınlar Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Veri Sorumlusu)

İçerisinde Yer Alan

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Göryakınlar Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

İşletme sınırları içerisindeki giriş kapısı ve etrafı, otopark alanları, ürün kabul alanları, üretim alanları, depolama alanları, idari alanlar, sosyal alanlar, işletme çevresi, işletme içi yaya ve araç yollarında bulunan toplam 23 adet güvenlik kamerası aracılığı ile ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik Departmanı tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre GÖRYAKINLAR DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Organize Deri San. Bölgesi 11 Yol C-6 Parsel Aydınlı Tuzla İstanbul  adresine yazılı veya goryakinlar@hs01.kep.tr KEP adresimize veya [email protected] mail adresini kullanarak e-posta ile iletebilirsiniz

İyi Alışverişler Dileriz.